Elektrośmieci

Informacje dotyczące elektrośmieci:

Dz.U.2020.0.1893 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 36. zużyty sprz.elektr.
Obowiązek przekazania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 37. zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny.
Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Uchwała Zarządu firmy BUSTER dotycząca elektrośmieci:

Uchwała Zarządu
BUSTER Spółka z o.o.
z 4 stycznia 2021 roku

w sprawie: zasad postępowania ze zużytym sprzętem i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi w spółce BUSTER w 2021 roku.

Działając na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Zarząd Spółki postanawia:

1. Zakazuje się pracownikom BUSTER Spółka z o.o. umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Pracownicy BUSTER Spółka z o.o. w przypadku stwierdzenia, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest umieszczony łącznie z innymi odpadami, zobowiązani są do jego przeniesienia w wyznaczone miejsce.
2. Informuje się, że posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Buster sp. z o.o. jako dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje w siedzibie spółki.
4. Obowiązek z pkt. 2 dotyczy sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt, który jest w ofercie spółki. Dotyczy to w szczególności urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących w jej asortymencie pod kategoriami sklepu internetowego “Elektronarzędzia”; “Oświetlenie” “Instalacje” “Elektronarzędzia akcesoria”
5. Powyższe wyliczenie nie ma jednak charakteru wyczerpującego. Jeżeli kontrahent wyraża wolę oddania sprzętu elektronicznego w trybie art. 37 u.z.s.e.e., a pracownik ma wątpliwość, czy dany sprzęt może być oddany, winien zapytać innego upoważnionego pracownika, lub złożyć zapytanie w Biurze Zarządu.
6. Spółka Buster jako podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt spółka przyjmuje w siedzibie
7. Dla wykonania obowiązków związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu, w siedzibie spółki wyznaczy się osobne miejsce do zbierania elektrośmieci. W przypadku, gdyby rozmiar elektrośmieci przekraczał wymiaru miejsca do ich zbierania, Spółka podejmie stosowne kroki zapobiegające zmieszaniu elektrośmieci z innymi odpadami.
8. Spółka nie otrzymała informacji od wprowadzającego sprzęt co do kosztów gospodarowania odpadami, zatem w myśl ustawy nie ma obowiązku informowania co do wysokości kosztów gospodarowania odpadami.
9. Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi klauzula informacyjna o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Załącznik 1.

Informacja o punktach i datach zbierania zużytego sprzętu w 2021 roku (od 13 marca).

1. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. decydujesz@remondis.pl 32 737 85 87
2. Informacje co do zbiórki na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice oraz  Segreguj.gliwice.eu:
3. 13 marca 10:00-12:00 oś. Szobiszowice ul. Sztabu Powstańczego 27, parking
4. 12:30-14:30 oś. Bojków ul. Rolników przy kościele;
5. 20 marca 10:00-12:00 oś. Wojska Polskiego ul. Ordona, parking samochodowy; 12:30-14:30 oś. Ligota Zabrska ul. Pocztowa przy szkole
6. 27 marca 10:00-12:00 oś. Trynek ul. Młodych Patriotów parking przy wjeździe z ul. Żwirki i Wigury; 12:30-14:30 oś. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego parking samochodowy
7. 10 kwietnia 10:00-12:00 oś. Kopernik przy pawilonie handlowym; 12:30-14:30 oś. Żerniki ul. Żernicka
8. 17 kwietnia 10:00-12:00 oś. Sośnica ul. Przedwiośnie przy szkole; 12:30-14:30 oś. Stare Łabędy parking przy szkole
9. 24 kwietnia 10:00-12:00 oś. Śródmieście Pl. Piłsudskiego parking samochodowy; 12:30-14:30 oś. Czechowice ul. Nad Łąkami/ ul. Toszecka
10. 08 maja 10:00-12:00 oś. Wójtowa Wieś ul. Głowackiego przy kościele; 12:30-14:30 oś. Zatorze ul. Okrzei parking przy GCE
11. 15 maja 10:00-12:00 oś. Sikornik ul. Pliszki parking przy kościele; 12:30-14:30 oś. Waryńskiego, ul. Szafirowa, parking SM za biedronką
12. 22 maja 10:00-12:00 oś. Brzezinka ul. Zamojska przy kościele; 12:30-14:30 oś. Sośnica ul. Korczoka przy kościele
13. 29 maja 10:00-12:00 oś. Łabędy ul. Literatów przy placu zabaw; 12:30-14:30 oś. Ostropa ul. Daszyńskiego przy kościele
14. 12 czerwca 10:00-12:00 oś. Szobiszowice ul. Batalionu Kosynierów 1-7, parking od ul. Bernardyńskiej; 12:30-14:30 oś. Bojków ul. Rolników przy kościele
15. 19 czerwca 10:00-12:00 oś. Wojska Polskiego ul. Ordona, parking samochodowy; 12:30-14:30 oś. Ligota Zabrska ul. Pocztowa przy szkole
16. 26 czerwca 10:00-12:00 oś. Trynek ul. Młodych Patriotów parking przy wjeździe z ul. Żwirki i Wigury; 12:30-14:30 oś. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego parking samochodowy
17. 03 lipca 10:00-12:00 oś. Kopernik przy Sanktuarium; 12:30-14:30 oś. Żerniki ul. Żernicka
18. 17 lipca 10:00-12:00 oś. Sośnica ul. Przedwiośnie przy szkole; 12:30-14:30 oś. Stare Łabędy parking przy szkole
19. 31 lipca 10:00-12:00 oś. Śródmieście ul. Ziemowita parking przy katedrze; 12:30-14:30 oś. Czechowice ul. Nad Łąkami/ ul. Toszecka
20. 14 sierpnia 10:00-12:00 oś. Wójtowa Wieś ul. Głowackiego przy kościele; 12:30-14:30 oś. Zatorze ul. Okrzei parking przy GCE
21. 21 sierpnia 2021 10:00-12:00 oś. Sikornik ul. Pliszki parking przy kościele, 12:30-14:30 oś. Waryńskiego, ul. Szafirowa, parking SM za biedronką
22. 28 sierpnia 10:00-12:00 oś. Brzezinka ul. Zamojska przy kościele;12:30-14:30 oś. Śródmieście Pl. Piłsudskiego parking samochodowy
23. 04 września 10:00-12:00 oś. Łabędy ul. Radosna parking przy kościele; 12:30-14:30 oś. Ostropa ul. Daszyńskiego przy kościele
24. 11 września 10:00-12:00 oś. Szobiszowice ul. Sztabu Powstańczego 27, parking; 12:30-14:30 oś. Bojków ul. Rolników przy kościele
25. 18 września 10:00-12:00 oś. Wojska Polskiego ul. Ordona, parking samochodowy; 12:30-14:30 oś. Ligota Zabrska ul. Pocztowa przy szkole
26. 25 września 10:00-12:00 oś. Trynek ul. Młodych Patriotów parking przy wjeździe z ul. Żwirki i Wigury; 12:30-14:30 oś. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego parking samochodowy
27. 09 października 10:00-12:00 oś. Kopernik przy pawilonie handlowym; 12:30-14:30 oś. Żerniki ul. Żernicka
28. 16 października 10:00-12:00 oś. Sośnica ul. Korczoka przy kościele; 12:30-14:30 oś. Stare Łabędy parking przy szkole
29. 23 października 10:00-12:00 oś. Śródmieście ul. Ziemowita parking przy katedrze; 12:30-14:30 oś. Czechowice ul. Nad Łąkami/ ul. Toszecka;
30. 06 listopada 10:00-12:00 oś. Wójtowa Wieś ul. Głowackiego przy kościele; 12:30-14:30 oś. Zatorze ul. Okrzei parking przy GCE
31. 20 listopada 10:00-12:00 oś. Sikornik ul. Pliszki parking przy kościele; 12:30-14:30 oś. Waryńskiego, ul. Szafirowa, parking SM za biedronką
32. 27 listopada 10:00-12:00 oś. Brzezinka ul. Zamojska przy kościele; 12:30-14:30 oś. Łabędy ul. Literatów przy placu zabawdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl